Historie domu

Vlastníkem domu je spolek YMCA v ČR. YMCA je nejstarší (založena 1844 v Anglii), největší a nejrozšířenější mládežnická organizace. Ve 124 zemích světa má asi 45 milionů členů. Všechny výnosy z komerčních aktivit společnosti Palác YMCA s.r.o. jsou směřovány na podporu práce s dětmi a mládeží nebo jsou použity na opravy a údržbu spravovaných objektů.

Výstavba hradecké budovy YMCA je spojena se dvěma proslulými hradeckými architekty, členy YMCA. V roce 1923 vypracoval Ing. arch. Václav Rejchl projekt, který po návštěvě anglických budov YMCA za přispění svého bratra Jana přepracoval. K finančním zdrojům od amerických a kanadských sdružení YMCA a státní podpoře získal vlastním příkladem prakticky od všech firem podílejících se na stavbě další finanční prostředky. Nelze nevzpomenout štědrých mecenášů bratří Bartoňů z Dobenína, (vlastníků zámku v Novém Městě nad Metují a textilních závodů v Náchodě), kteří uhradili náklady na přednáškový sál s cennými okenními vitrážemi, dodnes nazývaný Bartoňův. Stavba domu YMCA vyvolala nevšední zájem hradecké i mimohradecké veřejnosti, členů i nečlenů, mecenášů stejně jako drobných dárců. Jejich příspěvky byly nakonec podstatně vyšší než podíl ústředí YMCA. Také původní vybavení celé budovy bylo pořízeno výhradně ze sbírky občanů Hradce Králové a příznivců hradecké YMCA.

Pětipodlažní stavba se třemi klubovnami v podkroví byla dokončena na sklonu roku 1924, stavbu zahájila a řídila firma Václava Rejchla. V lednu 1925 bylo vydáno částečné povolení k obývání budovy, od 1.3. v ní úřaduje sekretariát YMCA a 1. května je konečně zahájena činnost. Vnitřní vybavení bylo pořízeno již výhradně z veřejné upisovací akce konané ve dnech 22.- 24. října 1924. V suterénu vznikla (v ČSR první) levná samoobslužná jídelna s pekárnou a nezbytným zázemím, tělocvična, prádelna a fotokomora, v přízemí přednáškový a výstavní sál, knihovna s čítárnou, klubovny pro mládež i dospělé a vrátnice. Ve 34 pokojích zbývajících tří podlaží byli ubytováni sociálně slabší studenti a učňové, herci, dělníci, úředníci a jiní mladí muži.

3.5.1958 byl dům zapsán do seznamu nemovitých kulturních památek Národního památkového ústavu. Restituční proces trval do roku 1998. V současnosti je dům v Hradci Králové využíván ke komerčním účelům (pronájem kanceláří, provoz fitcentra) a zároveň jeho prostory slouží nejrůznějším programům hradecké YMCA. Postupně probíhá rekonstrukce budovy pod vedením dědice autorů budovy, doc. ing. arch. Milana Rejchla CSc.